Uvodni obrazek

Vize

Víme, že je spousta věcí k poznání. A k tomu nedůležitějšímu poznání, patří poznání sebe sama. Pojďte s námi objevovat nové světy vašich uživatelů, žáků či klientů. Pojďte objevovat i sami sebe. Chceme být vašimi průvodci tímto zázračným světem.

Poslání

Našim posláním je realizace dvou činností: poradenství a vzdělávání. Poradenství nabízíme všem občanům, kteří aktivně vyhledávají odpovědi na otázky spojené s jejich osobní situací (ať jsou to sociálně-právní oblasti nebo ryze osobní a rodinná témata).

Vzdělávání nabízíme pracovníkům pomáhajících profesí, neboť víme, že kromě toho, že musí umět dávat (svým žákům, uživatelům, klientům...), tak musí umět i brát (smysl, postoje, informace...). Naše vzdělávání podporuje jejich osobní rozvoj.

Aktuality

ZMĚNA CENY ZA MEDIACI - 31.07.2017

Vážení, od 1. září 2017  je cena mediace stanovena na 500 Kč za každou započatou hodinu pro obě strany. Každá strana hradí zpravidla 50% z této ceny, tj. 250 Kč. Délka jednoho mediačního setkání je max. 3 hodiny, kdy obvykle je realizováno 1 – 3 mediační setkání.   

K navýšení ceny dochází s ohledem na změnu způsobu financování této služby. Služba byla do srpna 2017 spolufinancována ze zdrojů CNN, od 1. 9. 2017 se na financování budou podílet pouze strany sporu. 

 

Klienti, kteří mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí mediace do září 2017, pokračují dle uvedené ceny a podmínek.

Výroční zpráva 2016 - 31.07.2017

Vážení, zde je k nahlédnutí výroční zpráva za rok 2016. 

Informace k oddlužení - 18.07.2017

Vážení klienti,  po účinnosti novely insolvenčního zákona od 1. 7. 2017 již NESEPISUJEME Návrhy na povolení oddlužení. Nově může návrh za dlužníka podat a sepsat advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba, proto připojujeme následující kontakty pro oblast Frýdek - Místek, Ostrava:   

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.

 

Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 777 092 502, 776 047 050

E-mail: podatelna@kocinec.eu

 

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský LL.M.

Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 558 438 091, 604 391 532

E-mail: podatelna@exekutorskyurad.net

 

Advokátní kancelář JUDr. Eva Janíková

 

Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 558 434 764, 777 050 257

E-mail: janikova@ak-janikova.cz

Mgr. Zlá ? zpracovává návrhy, Tel. 777 614 057

 

Mgr. Eva Budínová, Mgr. Zuzana Lubojacká, Mgr. Lenka Krčová

 

Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 558 628 854

E-mail: info@budinova.cz, lubojackaz@gmail.com, ak.krcova@gmail.com


Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Vítkovická 1 (budova ÚAN), 702 00 Moravská Ostrava

Tel.: 595 532 740

 

E-mail: poradna@financnitisen.cz  

 

Další aktuality
© 2017 Copyright Centrum nové NadějeGeneweb.cz