GDPR


Zde naleznete informace týkající se nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a implementace nařízení v občanské poradně.

Občanská poradna Centrum nové naděje, z.ú. přistupuje a přihlašuje se ke Kodexu chování ve smyslu č. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Kodex byl vypracován MPSV.

Občanská poradna poskytuje služby uživatelům anonymně, pokud však řešena problematiky vyžaduje k řešení osobní údaje, postupujeme viz. níže:

Záznam o činnostech zpracování (výběr)

Občanská poradna CNN zpracovává tyto informace o zájemcích a uživatelích sociální služby:

1) jednání se zájemcem o službu: zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika, zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; jedná se o oprávněný zájem poskytovatele

2) uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika

zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.

3) odborné sociální poradenství

zpracovávané údaje: jméno, příjmení, email, telefon, řešená problematika, datum narození, bydliště, klientské informace, soudní informace, výpis z rejstříku trestů, majetkové poměry, informace o zaměstnavateli, informace o příjmu (informace zpracovávány dle projednávané problematiky) zpracováno na základě zákona č. 108/2006 Sb.; zákona č. 182/2006 Sb.

Správce: zapsaný ústav Centrum nové naděje - Bc. Martina Damková 

Celé znění Záznamu o činnostech zpracování a postupu ve věci zpracování GDPR, je možné na vyžádání předložit v občanské poradně.