Lidé, kterým jsme už pomohli

Příběhy našich klientů

Exekuce

Způsob, jakým klient kontaktoval poradnu:

Klient občanskou poradnu kontaktoval prostřednictvím telefonu, kdy si sjednal schůzku se sociální pracovnicí. Klient dostal kontakt na poradnu od své bývalé manželky, které zde již řešila své problémy. Do dnešního dne měl klient v poradně celkem 4 konzultace, kdy konzultace trvá 45 minut.

Zobrazit/skrýt celý příběh

Výchozí situace:

Uživatel se dotazuje na možnosti řešení svých exekucí. Uživatel byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, v rámci tohoto trestu pracoval a splácel tak určitou část dluhů. Po propuštění z výkonu trestu si chtěl dát své finance do pořádku a rozhodl se splatit všechny exekuce, které jsou vedeny na jeho jméno. Jelikož v této oblasti nebyl dostatečně informován, pokusil se najít občanskou poradnu, která by mu pomohla vyřešit jeho situaci.

Popis problému - zakázka:

Uživatel má primární zakázku nemít dluhy, kdy chce mít již ve svém životě klid a také by si chtěl navýšit svůj příjem. Uživatel se zajímá o možnosti řešení svých exekucí. Zajímá jej, které exekuce již stihl splatit, a které ještě zbývají. Chce také vědět, zda se některá z exekucí nedá zastavit, například pro promlčení.

Intervence:

  • Zajištění nového centrálního výpisu z evidencí exekucí.
  • Sepsání žádosti k exekutorům, aby sdělili celkovou výši dluhu a zaslali kopii usnesení o zahájení exekuce.
  • Sepsání návrhu na zastavení exekuce pro promlčení, sestavení souhrnu exekucí.

Možnosti řešení:

  • zastavení exekuce pro nemajetnost
  • zastavení exekuce pro promlčení
  • splácení exekucí
  • oddlužení

Prognóza:
Při řádném splácení exekucí klient může splatit všechny své pohledávky. V jeho zájmu je také hlídat si sestavený souhrn exekucí, kde si bude hlídat 10ti letou promlčecí lhůtu a poté se objedná opět do poradny, kde bude sepsán návrh na zastavení exekuce pro promlčení.

Zpětná vazba:

Klient má zájem řešit svou situaci, navštívil poradnu ve chvíli, kdy věděl, že je třeba něco udělat. Do poradny jej nikdo nenutil jít, navštívil ji sám od sebe. S jeho prací a snahou splácet dluhy má velkou pravděpodobnost se ze svých problémů dostat, pokud změní svůj přístup k životu a nespadne do svých problémů znovu. Otázkou je, zda bude práci řádně vykonávat a nepřijde o ni. 

M. Damková

Výživné

Způsob, jakým klient kontaktoval poradnu

Klientka přichází do poradny osobně na předem telefonicky domluvenou schůzku.

Kde se klient o poradně/projektu dozvěděl
Klientka již kdysi byla v poradně a na základě dobrých zkušeností využívá opět služeb poradny v jiné záležitosti. Zobrazit/skrýt celý příběh

Počet uskutečněných konzultací

Proběhlo sedm konzultací.

Výchozí situace

Klientka přichází s tím, že otec jejich tří zletilých dětí dluží dětem výživné za 8 měsíců. Otec jejich dětí nezaplatil výživné od září 2016 do dubna 2017. Dětem nyní přišel dopis od advokátky, která jejich otce zastupuje. Děti klientky jsou vyzývány k tomu, aby doložily, zda studují, pokud nedoloží, popř. nestudují, tak se otec dětí obrátí na soud s návrhem na zrušení vyživovací povinnosti k dětem. Její děti mají 24, 23 a 20 let a dcery (24 a 20 let) stále studují, a syn (23 let) již dostudoval a je na Úřadu práce a hledá si zaměstnání.

Popis problému - zakázka

Klientka chce zajistit, aby otec na všechny zletilé děti nadále platil výživné, a chce získat výživné, které jim doposud dluží. Její zletilé děti jí pověřily k tomu, aby je v této záležitosti zastupovala.

Intervence

Klientce jsou předány informace o tom, že vyživovací povinnost otce trvá do doby, dokud nejsou schopny se samy živit, a tak vyživovací povinnost ke všem dětem, přestože jsou zletilé, stále trvá. S klientkou je na první konzultaci sepisováno vyjádření - odpověď advokátce zastupující otce dětí, kde je sdělováno, že vyživovací povinnost ke všem dětem stále trvá, jelikož nejsou schopny se samy živit. K vyjádření klientka doloží potvrzení o studiu jejich dcer a potvrzení z Úřadu práce od syna, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Na druhé konzultaci je s klientkou sepisován návrh na výkon rozhodnutí pro dlužné výživné, které otec dětem nezaplatil od září 2016 do dubna 2017. Na další konzultaci pak klientka přichází s tím, že byla u soudu podat návrh na výkon rozhodnutí a zde jí bylo sděleno, že výkon rozhodnutí je zde stále prováděn srážkami ze mzdy otce dětí, avšak nyní není nic sráženo, jelikož otec děti je nezaměstnaný. Klientce je tedy navržena možnost podat u exekutora návrh na zahájení exekuce, ta však říká, že zatím nechce a zkusí nyní počkat, jestli začne otec dětí pracovat. Na předposlední konzultaci klientka přichází s tím, že by chtěla ještě zpětně zvýšit výživné na nejmladší dceru, které nebylo od její zletilosti navyšováno a návrh je s ní na poslední konzultaci sepsán.

Možnosti řešení

S klientkou je v průběhu konzultací sepsáno vyjádření advokátce, návrh na výkon rozhodnutí pro dlužné výživné a návrh na zvýšení výživného pro nejmladší dceru. Klientka bude vymáhat nadále dlužné výživné přes soud výkonem rozhodnutí srážkami zde mzdy dlužníka-otce dětí. Klientka podá k soudu návrh na zvýšení výživného 20 leté dcery zpětně od jejich 18 let.

Prognóza

Po podání správně sepsaného návrhu na výkon rozhodnutí a po podání správně sepsaného návrhu na zvýšení výživného je předpoklad, že bude zakázka klientky naplněna. Rizikovým faktorem pro získání výživného však bude, pokud otec dětí nebude mít zaměstnání a tím pádem příjem, ze kterého by výživné dětem platil. Klientka může ještě s dětmi zvážit, zda nebude efektivnější vymáhat dlužné výživní namísto přes soud, přes exekutora, který může volit více způsobů vymáhání než jen srážkami ze mzdy, jak je tomu doposud u soudu. Do vymáhání dlužného výživného by se mohly zapojit i děti klientky, které jsou již zletilé a jedná se o peníze pro ně a jejich potřeby.

Zpětná vazba

Klientka je silně motivována pro to, aby získala peníze-dlužné výživné pro své děti od jejich otce. Silnou motivaci klientky potvrzuje také její přístup, kdy na dohodnuté konzultace vždy přišla a spolupracovala, dodržovala stanovený individuální plán. Lze předpokládat, že klientka díky své snaze získá pro své děti dlužné výživné, pokud se nevzdá a bude volit i další způsoby vymáhání.

P. Kniezková

Jak nás hodnotí naši klienti

V průběhu celého roku sbíráme od našich klientů tzv. zpětnou vazbu a snažíme se na základě ní stále naše služby zlepšovat. Ať už jde o odborné sociální poradenství, mediaci nebo terapie.
I Vy se můžete zapojit, stačí KLIKNOUT na odkaz níže:

Přejít na hodnocení našich služeb Otevře se stránka s anonymním dotazníkem

Níže jsme pro vás vybrali několik hodnocení od našich klientů.

"Chtěl bych podotknout a zároveň zdůraznit důležitost Vaší práce, jelikož advokátní služby jsou drahé, a né všichni si to můžou dovolit. Proto Vás chválím, že to děláte bezplatně, aby ani další lidé nebyli zneužiti jako já. Děkuji."

"Z návštěvy u Vás jsem měl dobrý pocit. Byli jste jediná instituce, která se ke mně chovala slušně, řekla mi všechny možnosti řešení mého případu a bylo jen na mně se pak rozhodnout. Nikdo mě do ničeho netlačil a měl jsem pocit, že vše můžu ovlivnit hlavně já."

"Děkuji tímto sociální pracovnici Petře Kniezkové, za její odborné a kvalitní poradenství."

"Dcera už je v pohodovém stavu, návštěva u Vás jí velice pomohla a těší se na další setkání."

"Pro mně byl největším přínosem, že jsem si uklidnil nervy, vypovídal se a pak byl schopen se rozumně rozhodnout, co dál. Jako bych dostal novou energii. To bych bez pomoci paní Pařízkové nikdy nezvládl a za to moc děkuji. "

"Vše co jsem potřebovala, jsem si tady vyřešila. Díky přístupu paní Damkové, která mi podala pomocnou ruku ve chvíli, kdy jsem v řešení už nedoufala. Nikdy nezapomenu."

"Terapie mi pomohla nastavit si střídavou péči se svou bývalou partnerkou o naše děti. Celkově jste splnili mé očekávání a jsem rád, že jem Vás navštívil."

"Byla jsem velmi spokojená s paní terapeutkou Valérií."

Podporují nás

logo ministerstva průmyslu
logo moravskoslezsky kraj
logo frýdek-místek
logo ministerstva prace
logo ministerstva spravedlnosti
logo asociace občanských poraden