Mediace


Dostali jste se do sporu a máte zájem ho řešit?
Potřebujete se dohodnout na budoucích vztazích?

Pokud ano, využijte mediaci jako způsob mimosoudního, neutrálního a efektivního řešení sporu za účasti nezávislého prostředníka - mediátora. Mediátor dokáže strany znovu spojit tak, aby uměly lépe společně komunikovat a našly přijatelné řešení.


Mediace

  • je vhodná v případech, kdy mají být strany do budoucna mezi sebou v kontaktu a je pro ně důležité uspořádaní vzájemných vztahů (rodinní příslušníci, pracovníci, sousedé)
  • je dobrovolná - nikdo nemůže strany nutit, aby se mediace zúčastnily (soud může pouze nařídit informační mediační setkaní u zapsaného mediátora)
  • je rychlejší a levnější než soudní řízení
  • je důvěrná, neveřejná, na neutrální půdě
  • strany mají možnost mluvit a být vyslyšeny
  • zpravidla je vedena dvěma mediátory 


Mediace řeší spory

  • rodinné (rozvod a rozchod mezi partnery, manželi, úprava poměrů k nezletilým dětem, neshody při vícegeneračním soužití, vypořádání společného jmění manželů, rozhodování o důležitých záležitostech rodiny)
  • majetkové a dědické
  • občanské a sousedské
  • pracovní

Od 1. 7. 2018 je mediace bezplatná. Délka jednoho mediačního setkání je maximálně 3 hodiny, kdy okvykle je realizováno 1 až 3 mediační setkání.Kontaktuje nás na tel. 558 439 823, 558 629 223, 773 173 604 nebo nás navštivte na ul. Palackého 129 ve Frýdku-Místku, od pondělí do čtvrtku v době od 8,00 do 16,00 hodin.