Naši lidéBc. Martina Damková

Pozice - ředitel/statutární zástupce, a poradce pro oběti trestých činů, sociální pracovník

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Sociální politika a práce, ukončeno 2003

Kurzy:

 • Psychosociální výcvik pro zvládání obtížných situací
 • Vojenský výcvik

Pracovní zkušenosti:

 • březen 2005 - květen 2005 Secours catholique, Gare du nord, Paříž, Francie, Základní sociální práce a poradenství
 • červen 2006 - říjen 2007 Přijímací středisko MVČR Vyšní Lhoty, Sociální práce, poradenství s azylovou procedurou a českým právním řádem
 • duben 2008 - říjen 2008 NZDM Prostor, Sociální asistent pro děti a mládež
 • listopad 2008 - 2014 Probační a mediační služba ČR, Sociální práce s klienty v rámci trestní justice.

Mgr. Petra Kniezková

Pozice - scoiální pracovník

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Ostravská univerzita,
  obor: Sociální politika a sociální práce,
  ukončeno 2017

Bc. Pavel Matula

Pozice - mediátor, psychoterapeut, lektor

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
  obor: speciální pedagogika, ukončeno 2003

Kurzy:

 • SUR, dynamicky a hlubinně orientovaný psychoterapeutický výcvik v rozsahu 530 hodin
 • Umění pomáhat, základní 400 hodinový výcvik v systemickém přístupu
 • Supervizní výcvik v rozsahu 120 hodin, ČAS
 • Ostrov rodiny I. a II., IPIPAP
 • Sebeúcta, IPIPAP
 • Hledání a léčba vnitřního dítěte I., IPIPAP
 • Komunikace
 • Prevence relapsu, P-centrum
 • Telefonická krizová intervence, Remedium
 • Seznámení s transakční analýzou, IPIPAP
 • Tělesně zakotvené prožívání - focusing I.
 • Procesuální závislosti a poradenství
 • Neverbální techniky a úvod do psychogymnastiky, IPIPAP
 • Primární prevence sociální patologie
 • Zvládání agresivity u uživatelů sociálních služeb v souladu s lidskými právy, MPSV
 • Vzdělávání členů certifikačních týmů v drogových službách, RVKPP

Pracovní zkušenosti:

 • 1997-1999 Městský úřad Frýdek-Místek, civilní služba
 • 1999-2000 Městský úřad Frýdek-Místek, odbor školství, sociální asistent
 • 2002-2003 Renarkon, o.p.s. správa Ostrava, zástupce ředitele
 • 2000-2006 Renarkon, o.p.s. Kontaktní street centrum Frýdek-Místek, vedoucí centra
 • 2005 - doposud Národní vzdělávací fond, Cekas, certifikátor služeb pro uživatele OPL

Mgr. Valérie Votýpková

Pozice - psychoterapeut

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, obor: Sociální práce s poradenským zaměřením

Kurzy:

 • Náhradní rodinná péče
 • Rogersův psychoterapeutický výcvik - přístup zaměřený na klienta
 • Výcvik "Jak zorganizovat případovou konferenci", "Jak facilitovat případovou konferenci"
 • Vybrané speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmi
 • Výcvik "Využití prvků rodinné terapie v sociální práci s rodinou"

Pracovní zkušenosti:

 • březen 2013 - únor 2014 Slezská diakonie, Občanská poradna Havířov, sociální pracovník - terénní sociální pracovník, poradce
 • březen 2014 - doposud Statutární město Frýdek-Místek, kurátor pro mládež

Bc. Gabriela Pařízková

Pozice - sociální pracovník

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Ostravská Univerzita,
  obor: sociální pedagogika, ukončeno 2016

Kurzy:

 • Kurz anglického jazyka, Školitel: SETTO spedition s.r.o. - lektoři jazykové školy HELLO

 • Kurz obtížné situace v komunikaci, Školitel: Santia spol. s r.o.

 • Kurz profesionální komunikace, Školitel: Santia spol. s r.o.

 • Rekvalifikační kurz Úřadu práce - Pracovník pro obchodní styk v angličtině se zaměřením na právo a obchod v Evropské unii pro pracovní činnost: Referent zahraničního obchodu. Rozsah, výstupní doklad: 500 hodin, Osvědčení s celostátní platností, Školitel: AHOL - Vyšší odborná škola o. p. s., Petruškova 4, Ova-Zábřeh

Pracovní zkušenosti:

 • 2017-2018 Asistent oddělení péče o zákazníky, TOPLINGVA s.r.o.

 • 2016-2017 Projektový manažer, administrativní pracovník, Vyšší odborná škola SOKRATES a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o.

 • 2013-2014 Referentka; manažerka školních budov, Vyšší odborná škola SOKRATES a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o.

 • 2009-2012 Poradce pro media, Aseita spol. s r.o.

 • 2007-2008 Operátor Call centre, RWE Zákaznické služby s.r.o.

 • 2006-2007 Asistentka obchodního oddělení, SETTO spedition a.s.

 • 1998-2006 Produkční agentura Rádia Čas, Produkční nahrávacího studia, Studio Citron

Mgr. Daniela Brůnová

Pozice - mediátor

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotních službách

Kurzy:

 • Narativní práce s dětským traumatem
 • Rozhovor jako nástroj individuálního plánování
 • Systemické reflektování
 • Manažerské dovednosti pro manažery v pomáhajících profesích
 • Komunikace - Umění klást otázky
 • Základní mediační výcvik
 • Výcvik v komplexní krizové intervenci (2018)   

Pracovní zkušenosti:

 • 2001 - dosud - Heřmánek, Karviná (nyní zapsaný spolek, dříve občanské sdružení) - vedoucí sociální pracovnice a zástupce ředitele
 • 2018 - dosud Linka důvěry, Karviná 

Daniela Kowalczyková

Pozice - účetní, ekonom

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Obchodní akademie ve Frýdku-Místku, maturitní zkouška 1997

Kurzy:

 • Zákoník práce v roce 2008
 • Podvojné účetnictví a účetní závěrka neziskových organizací
 • Účetní a daňový specialista

Pracovní zkušenosti:

 • 1998-2000 Slezan Frýdek-Místek, závod 01, sekretářka ředitele, provozní účetní
 • 2001- doposud OSVČ - ŽL činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daní