Naši lidé


Bc. Martina Damková

Pozice - ředitel/statutární zástupce, a poradce pro oběti trestných činů, sociální pracovník

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Sociální politika a práce, ukončeno 2003

Kurzy:

 • Psychosociální výcvik pro zvládání obtížných situací
 • Vojenský výcvik
 • Výcvik konfliktu technikou mediace (Asociace mediátorů ČR)
 • Zahraniční studijní cesta od MPSV v Izraeli, listopad 2018

Pracovní zkušenosti:

 • březen 2005 - květen 2005 Secours catholique, Gare du nord, Paříž, Francie, Základní sociální práce a poradenství
 • červen 2006 - říjen 2007 Přijímací středisko MVČR Vyšní Lhoty, Sociální práce, poradenství s azylovou procedurou a českým právním řádem
 • duben 2008 - říjen 2008 NZDM Prostor, Sociální asistent pro děti a mládež
 • listopad 2008 - 2014 Probační a mediační služba ČR, Sociální práce s klienty v rámci trestní justice.

Kateřina Victoria Sallam, DiS.

Pozice - sociální pracovník 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • CARITAS - VOŠs, Olomouc, obor charitativní a sociální práce

Kurzy:

 • Obtížná komunikace v pomáhajících profesích - zaměřeno na asertivní chování, stres, manipulaci a komunikaci se specifickými klienty 

 • Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana 

 • Výcvik krizové intervence 

 • Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 a 2 

 • Základy muzikoterapie a techniky tréninku paměti   

Pracovní zkušenosti:

 • leden 2015 - říjen 2015, Asistent účetní
 • 2015 - 2019, pracovník v sociálních službách - Job Coach 

Daniela Kowalczyková

Pozice - účetní, ekonom

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Obchodní akademie ve Frýdku-Místku, maturitní zkouška 1997

Kurzy:

 • Zákoník práce v roce 2008
 • Podvojné účetnictví a účetní závěrka neziskových organizací
 • Účetní a daňový specialista

Pracovní zkušenosti:

 • 1998-2000 Slezan Frýdek-Místek, závod 01, sekretářka ředitele, provozní účetní
 • 2001- doposud OSVČ - ŽL činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daní

Mgr. Jakub Sekera

Pozice - psychoterapeut

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, obor: Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením

Kurzy:

 • Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl INCIP Integrovaná psychoterapie - kvalifikační stupeň: Terapeut
 • Výcvik krizové intervence - Krizový intervent 
 • Krátkodobé kurzy zaměřené na pracovní management, práci s lidmi s duševním onemocněním, zaměstnávání OZP, sociální podnikání, Pracovní rehabilitace a Přípravy na práci, sociální služby apod...
 • Integrovaný psychoterapeutický výcvik - Knobloch

Stáže:

 • C.I.L.S. Cooperativa Sociale A R.L. Onlus - Cesena Itálie
 • EPTA- APAD COOP BOLOGNA - Bologna Itálie
 • Les Genets d´Or Bretagne - Francie
 • FUTURA cooperativa Sociale Roma - Itálie
 • Psychiatrická nemocnice Opava
 • Centrum duševního zdraví Opava
 • Centrum duševního zdraví Brno

Pracovní zkušenosti:

 • Asociace TRIGON o.p.s. - Vedoucí sociální pracovník organizace, zabývající se pomoci převážně lidem s duševním onemocněním, v oblasti sociálních služeb (Chráněného bydlení, Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutických dílen), vzdělávání, programů pracovních rehabilitací a příprav na práci, podporovaného zaměstnávání, dalších vzdělávání v rámci realizace akreditovaných rekvalifikačních a dalších odborných kurzů, 2008 - doposud


Mgr. Tereza Barešová


Pozice - sociální pracovník 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 
 • Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, obor: Sociální patologie a prevence
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor: Sociální pedagogika

Pracovní zkušenosti: 

 • červenec 2020 - sociální pracovník v občanské poradně Centrum nové naděje