Projekty


Projekt Občanská poradna

  1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. 

Projekt je financován Statutárním městem Frýdek-Místek a z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, které přerozděluje  Krajský úřad Moravskoslezského Kraje v rámci dotací pro MS kraj.


Podpora obětem a pozůstalým po obětech trestných činů

 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Cílem je pomoc a podpora obětem a pozůstalým po obětech trestných činů. V projektu nabízíme předávání právních informací, zajišťujeme podporu, doprovod důvěrníkem a právní pomoc.

Projekt je financován  z prostředků Ministerstva spravedlnosti ČR.Mediace

7. 5. 2019 - dosud

Projekt Pomáhej pohybem na podporu mimousoudního řešení sporů v partnerů a manželů v rozchodu.


Spotřebitelské poradenství - Asociace občanských poraden

1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Spotřebitelské poradenství je projekt, který ma za cíl zlešovat gramotnost občanů v ČR.


Obnova a vzdělávání v Centru nové naděje, z.ú.

v průběhu roku 2019


Projekt KSS 3/19 Zvýšení kvalifikace a další vzdělávání zaměstnanců.

Projekt KSS 2/19 Financování materiálně-technického zábezpečení sociální služby a oprav.