Psychoterapie

Psycho-terapeutická práce

Poskytujeme psycho-terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem. Psychoterapie se zaměřuje na realizaci aktivit pro dospělé osoby v náročných životních situacích či se specifickými potřebami a na aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodinách a jejich řešení.

Cílové skupině je nabízena odborná pomoc a poradenství, podpora a provázení v životních krizových situacích a pomoc při řešení konfliktů v rodinných systémech. Poskytovaná psychoterapie napomáhá vyrovnat se s danou situací, zpracovat emoce, posílit sebeúctu a dále preventivně působit před vznikem patologického prostředí v rodině. Má také za cíl rozvíjet rodičovství, dále posílit rodičovské kompetence, zkvalitnit rodinné, partnerské vztahy, podpořit rodiny v péči a výchově dětí, působit i preventivně v předcházení a v řešení konfliktních či krizových situací v rodině. Cílovou skupinou jsou pak jednotlivci, ale i rodiny, které se nachází v obtížné situaci a nevědí, jak v této situaci účinně postupovat, potřebují získat nadhled nad svou situací, obnovit komunikaci a důvěru.

Psychoterapie je pro jednoho klienta omezena z výše uvedených důvodů, a to maximálně pěti konzultacemi. Jedná se tedy o poradenství s krátkodobým charakterem. Součástí psychoterapie je zprostředkování dalších odborných aktivit dle potřeb klientů/rodin, jako např. zprostředkování následné psychologické péče, psychiatrické péče, zdravotnických či sociálních služeb, kontakt na právní či finanční poradenství, apod.

Pokud by byla v rámci psychoterapie odhalena a zjištěna psychická nemoc a klient by na ní neměl náhled, nebude dále takovému klientovi psychoterapie umožněna. Je však možné, do řádného a odborného stanovení diagnózy psychoterapii v CNN přerušit a ověřit zdravotní stav klienta.

Terapie poskytují: Mgr. Jakub Sekera a Mgr. Valérie Votýpková.

Kontaktujte nás

Psycho-terapeutická služba je financována Statutárním městem Frýdek-Místek.

Podporují nás

logo ministerstva průmyslu
logo moravskoslezsky kraj
logo frýdek-místek
logo ministerstva prace
logo ministerstva spravedlnosti
logo asociace občanských poraden