Sociálně-terapeutická práce


Poskytujeme sociálně-terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem. 

Terapeut vede rozhovor se zájemcem, uživatelem služby. Svou intervencí se zaměřuje na cíle práce s uživatelem zjištěné klíčovým pracovníkem uživatele. Intervenční činnost vede v souladu s platnými Standardy kvality služby. 

Úzce komunikuje se sociálním pracovníkem při předávání informací o své činnosti. Pracuje s jednotlivci, s rodinou, se skupinou.

Terapie poskytují: Mgr. Valérie Votýpková a Mgr. Jakub Sekera.


Sociálně-terapeutická služba je financována Statutárním městem Frýdek-Místek a také Moravskoslezským krajem.


Pro hodnocení sociální terapie kliněte prosím na odkaz zde: 

https://www.survio.com/survey/i/Z8S2E2Y2D2O4B9E9Y