Psycho-terapeutická práce


Poskytujeme psycho-terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem. 

Terapeut vede rozhovor se zájemcem, uživatelem služby. Svou intervencí se zaměřuje na cíle práce s uživatelem zjištěné klíčovým pracovníkem uživatele. Intervenční činnost vede v souladu s platnými Standardy kvality služby. 

Úzce komunikuje se sociálním pracovníkem při předávání informací o své činnosti. Pracuje s jednotlivci, s rodinou, se skupinou.

Terapie poskytují: Mgr.  Veronika Šnerchová a Mgr. Jakub Sekera.


Psycho-terapeutická služba je financována Statutárním městem Frýdek-Místek.