Centrum Nové Naděje


Vážení, ode dne 1. 8. 2020 budou zrušeny pevné telefonní linky a Občanská poradna bude nadále dostupná jen na mobilním čísle: 773 173 604.KORONAVIRUS

V souvislosti se současnou situaci v České republice jsme připravili všechny podstatné informace. Občanská poradna Centrum nové naděje připravila pro své klienty souhrnné informace. Tyto informace jsou rozdělený do následujících kategorií:

  1. pracovně-právní
  2. ošetřovné
  3. finance
  4. rodina
  5. OSVČ
  6. školství


V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu doporučujeme sledovat stránky vlády České republiky, kde naleznete informace o aktuálně platných mimořádných opatřeních a omezení volného pohybu, viz následující odkaz: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


1. Pracovně - právní problematika

V důsledku možných pracovně-právních obtíží způsobené pandemií nabízíme níže dva dokumenty. prvním je kompletní pracovně-právní desatero z ministerstva práce a sociálních věcí a druhým dokumentem jsou informace pro zaměstnance, kteří jsou v karanténě. 

2. Ošetřovné

Pokud využíváte ošetřovné na člena domácnosti, níže naleznete formulář ošetřovného k vyplnění a také zajištění možnosti střídání rodičů a dalších osob při ošetřovném.

3. Finance

Co se týká problematiky financí pak tato se mění každým dnem a i pro občanskou poradnu je obtížné se v těchto informacích vyznat. Doporučujeme tedy sledovat průběžně stránky ministerstva financí:

 https://www.mfcr.cz/ 

4. Rodina

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl rovněž omezen výkon sociálně-právní ochrany dětí. Nabízíme přímý odkaz na oddělení SPOD ve Frýdku-Místku:

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialni-pece/socialne-pravni-ochrana-deti/informace-pro-deti

 Do jaké míry a v jakých činnostech byl výkon OSPOD omezen se dočtete v níže uvedeném dokumentu:

5. OSVČ

V příloze pod textem naleznete souhrnné informace o opatření pro osoby samostatně výdělečné činné. Problematikou OSVČ se zabývá do velké míry Ministerstvo práce a sociálních věcí, a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Proto níže přikládáme odkazy přímo na ministerstva, kde je možné získat informace. 

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/

6. Školství

Co se týká tématu školství, jsou mimořádná opatření jiná, podle druhu školy. Nabízíme přímý odkaz na Ministerstvo školství s doplňujícími informacemi.

Ministerstvo školství: https://www.msmt.cz/

Další souhrnné informace naleznete zde:

https://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=62&podsekce=86.