Centrum nové naděje je nezisková organizace, která se v sociálních službách a školství pohybuje od roku 1996. Od roku 2001 nabízí služby Občanské poradny, jejíž posláním  je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Dále nabízí pomoc a podporu obětem trestných činů a stranám při řešení konfliktů. V neposlední řadě se stále zabývá vzděláváním v sociálních službách a ve školství. Jsme členy Asociace občanských poraden, které poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné odborné sociální poradenství a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.