Vaše práva a povinnosti v poradně

Máte právo:

 • na kvalitní a odborné poskytnutí sociální služby
 • na bezplatné poskytnutí služby
 • na diskrétnost a možnost zůstat v anonymitě
 • na nahlédnutí do dokumentace
 • na respektování Vašich potřeb a rozhodnutí, jak chcete řešit svou situaci
 • na anonymní vyjádření ke kvalitě poskytované služby
 • stěžovat si, pokud nebudete se službou spokojeni
 • ukončit spolupráci s poradnou kdykoliv, bez udání důvodu
 • na uzavření písemné dohody s poradnou o poskytování sociální služby

Vaší povinností je:

 • jednat v prostorách poradny dle zásad společenského chování
 • pohybovat se v prostorách poradny v doprovodu a s vědomím sociálního pracovníka
 • nepřicházet do prostor poradny pod vlivem alkoholu a omamných látek
 • dodržovat čas sjednaného setkání, případně telefonicky změnit dojednaný termín
 • dojde-li z Vaší strany 3x k porušení povinností, je to důvod pro ukončení spolupráce ze strany poradny na dobu 6 měsíců.

Pravidla pro přijímaní a vyřizování stížností

Pokud jste nebyl/a spokojen/a s poskytnutou sociální službou, můžete si stěžovat. Stížnost můžete podat kterémukoli pracovníkovi poradny. Stížnost můžete podat Vy nebo Vámi určený zástupce. Stížnost je možno podat ústně, telefonicky, e-mailem, dopisem, anonymně do schránky v prostorách poradny.
Stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy ji poradna přijala.
Informace o vyřízení stížnosti Vám může být předána osobně, telefonicky, e-mailem nebo dle dohody. Byla-li stížnost podána anonymně, bude informace o jejím vyřízení 14 dnů umístěna na vchodových dveřích do prostoru poradny a po stejnou dobu bude umístěna na webových stránkách poradny.
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit např. na tyto instituce:

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, Tel: 542 542 888, E-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních služeb, Mgr. Daniel Rychlík, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Kontaktuje nás na tel. 773 173 604 nebo nás navštivte na ul. Palackého 129 ve Frýdku-Místku, od pondělí do čtvrtku v době od 8,00 do 16,00 hodin.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí