TERAPEUTICKÁ PODPORA

Poskytujeme terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem. Terapie se zaměřuje na realizaci aktivit pro dospělé osoby v náročných životních situacích či se specifickými potřebami a na aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodinách a jejich řešení.

Cílové skupině je nabízena odborná pomoc a poradenství, podpora a provázení v životních krizových situacích a pomoc při řešení konfliktů v rodinných systémech. Poskytovaná terapie napomáhá vyrovnat se s danou situací, zpracovat emoce, posílit sebeúctu a dále preventivně působit před vznikem patologického prostředí v rodině. Má také za cíl rozvíjet rodičovství, dále posílit rodičovské kompetence, zkvalitnit rodinné, partnerské vztahy, podpořit rodiny v péči a výchově dětí, působit i preventivně v předcházení a v řešení konfliktních či krizových situací v rodině. Cílovou skupinou jsou pak jednotlivci, ale i rodiny, které se nachází v obtížné situaci a nevědí, jak v této situaci účinně postupovat, potřebují získat nadhled nad svou situací, obnovit komunikaci a důvěru.

Terapie je pro jednoho klienta (nebo klientku) omezena z výše uvedených důvodů, a to maximálně pěti konzultacemi. Jedná se tedy o poradenství s krátkodobým charakterem. Součástí terapie je zprostředkování dalších odborných aktivit dle potřeb (klientek a) klientů/rodin, jako např. zprostředkování následné logické péče, psychiatrické péče, zdravotnických či sociálních služeb, kontakt na právní či finanční poradenství, apod.

Pokud by byla v rámci terapie odhalena a zjištěna psychická nemoc a (klientka nebo) klient by na ní neměl/a náhled, nebude dále takové/mu klientce/ovi terapie umožněna. Je však možné, do řádného a odborného stanovení diagnózy terapii v CNN přerušit a ověřit zdravotní stav.

Kontaktujte nás

Terapeutická služba je financována Statutárním městem Frýdek-Místek.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí