OBČANSKÁ PORADNA

Občanská poradna je provozována celý kalendářní rok a to s finanční podporou Statutárního města Frýdku-Místku a také Moravskoslezského kraje.

V čem Vám pomůže občanská poradna

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti:

 • sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění (rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dítě, porodné, pohřebné, mimořádná okamžitá pomoc atd.)
 • sociální služby (celkový rozbor aktuální situace, případná pomoc s hledáním kontaktů na jiné vhodné subjekty)
 • bydlení (nájemní vztahy, práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, výpověď z nájmu, úhrada nájemného atd.)
 • rodina a mezilidské vztahy (oblast manželství, vztahové problémy, určení výživného, jeho zvýšení, snížení, úpravy styku s dítětem, podpora v oblasti rozvodů sporných i nesporných, uplatnění nároků na výživné atd.)
 • občanskoprávní vztahy (vlastnické právo, sousedské spory, náhrada škody, dědictví atd.)
 • problematika zadlužování občanů (rozbor dluhové situace klienta s navržením možných řešení, zastavení neoprávněných exekucí, exekuční srážky ze mzdy, blokace účtů, exekuce majetku, dluhy partnera, informace o insolvenčním řízení atd.)
 • ochrana spotřebitele (spotřebitelské vztahy, reklamace, odstoupení od smlouvy, problematika smluv uzavřených na dálku (po telefonu, po internetu), podomní prodej atd.)
 • právní systém ČR (ústava, ústavní zákony, zákony a zákonná opatření, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a předpisy dalších státních orgánů atd.)
 • občanské soudní řízení a jeho alternativy (náležitosti podání k soudu, procesní lhůty, odvolání, mimořádné opravné prostředky, předběžné opatření atd.)
 • veřejná správa (situace týkající se institucí pro správu veřejných záležitostí jako jsou policie, finanční úřady, úřady práce, hygienické stanice atd.)
 • trestní právo (trestní oznámení, výkon trestu odnětí svobody, trestní odpovědnost, odvolání proti rozhodnutí, ochranné prostředky atd.)
 • ochrana základních práv a svobod (pomoc s vypracováním stížnosti, právo na informace, práva národnostních menšin, právo na soudní či jinou ochranu atd.)

Cíle občanské poradny

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí.

Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací.

Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí - osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné trestné činnosti, senioři, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.

Centrum nové naděje plně respektuje osoby s neheterosexuální orientací a bezpředsudečně se zabývá otázkami ze života LGBT+ osob.

Poskytujeme terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem.

Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci; e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

Kontaktujte nás

Jak pracujeme?

 1. Vyslechneme Vás

Sdělíte nám problém, který potřebujete objasnit a řešit. Dále uvedete, čeho byste chtěli v dané věci dosáhnout.

 1. Navrhneme řešení

Po rozboru situace Vám odborný poradce (nebo poradkyně) situaci vysvětlí s odkazem na platnou legislativu. Spolu s objasněním příčin problému jsou s klientem (či klientkou) diskutovány varianty a možnosti řešení.
V případě složitých situací je problém řešen po jednotlivých fázích. Poradce (nebo poradkyně) je, pokud si to klient (nebo klientka) přeje, průvodcem (nebo průvodkyní) až do úplného vyřešení problému. To znamená, že (klientka a) klient může přijít do poradny opakovaně.

 1. Písemnosti

Můžeme Vám pomoci se sepsáním písemností, zkontrolujeme a popřípadě opravíme Vámi připravený text, vysvětlíme náležitosti různých typů písemností (vůči soudu, exekutorovi, správnímu orgánu, zaměstnavateli, pronajímateli).

Podporují nás

logo moravskoslezsky kraj
logo frýdek-místek
logo ministerstva prace