Činnost Občanské poradny

Připomenutí toho, kdo jsme a čemu se věnujeme v rámci naší občanské poradny.

Jsme poskytovatelem odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Našim cílem je informovat občany o jejich právech a povinnostech, pomáhat jim zorientovat se v obtížných životních situacích a poskytovat podporu při jejich řešení.

Občanské poradny nenahrazují služby advokátní kanceláře. Poradci jsou sociální pracovníci, nikoliv právníci. V občanské poradně vás můžeme informovat o právní úpravě, ale nepodáváme právní výklady.

Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to ve 13 oblastech:

 • sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění 
 • sociální služby
 • bydlení 
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • rodina a mezilidské vztahy 
 • občanskoprávní vztahy 
 • dluhová problematika
 • ochrana spotřebitele 
 • právní systém ČR 
 • občanské soudní řízení a jeho alternativy 
 • veřejná správa 
 • trestní právo 
 • ochrana základních práv a svobod 

A co s vámi v naší sociální službě v rámci odborného sociálního poradenství můžeme sepsat? To si přiblížíme níže, kde je výčet nejčastěji sepisovaných písemností. Sepis ostatních písemností s vámi prokonzultujeme na osobní schůzce. Dále v textu se dozvíte i to, co s vámi sepsat nemůžeme a kdy musíte vyhledat právní služby.

V rámci Občanské poradny s Vámi můžeme sepsat:

-        žádost o splátkový kalendář

-        návrh na snížení/odklad splátek

-        návrh na zastavení exekuce/odklad exekuce

-        odpor proti platebnímu rozkazu

-        předžalobní výzvu k zaplacení

-        vznesení námitky promlčení

-        návrh na rozvod manželství, zrušení partnerství

-        návrhy ve věcech péče soudu o nezletilé (návrh na úpravu péče a výživy, úpravu styku, na snížení/zvýšení výživného)

-        návrh na osvojení dítěte

-        návrh týkající se výživného (pro neprovdanou matku, pro zletilé dítě)

-        návrhy ohledně otcovství (určení, popření)

-        námitky proti nepřiznání starobního či invalidního důchodu

-        žádost o změnu způsobu výplaty důchodu

-        vyjádření na dotaz soudu

-        vyjádření k návrhu, žalobě

-        odvolání proti rozsudku/rozhodnutí soudu

-        žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů

-        stížnosti na úřady státní správy a samosprávy

-        odvolání proti rozhodnutí o přestupku

-        námitky proti výpovědi z nájmu

-        předžalobní výzva k vyklizení nemovitosti

-        odstoupení od kupní smlouvy

-        zahájení reklamace

 

Nemůžeme s Vámi v občanské poradně sepsat:

-        závěť

-        návrhy na neplatnost manželství

-        dohodu o vypořádání SJM společného jmění manželů

-        žalobu o vypořádání SJM

-        správní žaloby

-        žaloby proti nepřiznání požadovaného stupně invalidity či nepřiznání starobního důchodu

-        žaloby ve vztahu k absolutním majetkovým právům (žaloby o zaplacení, žaloby o vyklizení nemovitosti)

-        žaloby o náhradu škody

-        napadení nároku na smluvní pokutu ve složitých či nejudikovaných případech

-        napadení platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru s ohledem na porušení zákona o spotřebitelském úvěru

 

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí