Daňové milostivé léto

Stát během letošního roku umožní lidem zbavit se některých daňových dluhů a dluhů na sociálním pojištění. Návrh zákona vláda schválila 25. ledna 2023.

Nově schválené milostivé léto má být pokračováním Milostivého léta I. a II., které proběhly v roce 2022. Tato předchozí léta byla zaměřená na takové dluhy, které se dostaly do soudního exekučního řízení. Naopak na dluhy, které lidé měli například na sociálním pojištění či daňových nedoplatcích, se tato milostivá léta nevztahovala, neboť jsou vymáhány především danými institucemi a nepřecházejí do vymáhání soudními exekutory. Tentokrát se tedy budou odpouštět pouze tzv. správní exekuce.

Třetí milostivé léto by se podle schváleného návrhu zákona mělo uskutečnit od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

Co by mělo být odpuštěno?

 • pokuty
 • penále
 • úroky
 • další příslušenství daně

Jaké dluhy vůči Finanční správě budou odpuštěny?

Stát lidem umožní požádat o tzv. mimořádné odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. Mimořádné odpuštění daně se vztahuje na tzv. příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny, tedy původního dluhu.

Odpuštění v rámci příslušenství daně se má týkat:

 • úroku z prodlení
 • úroku z posečkané částky
 • penále
 • pokuty za opožděné tvrzení daně
 • nákladů na řízení včetně exekučních nákladů

 

Které dluhy na sociálním pojištění budou odpuštěny?

U dluhů, které má dlužník u České správy sociálního zabezpečení, budou předmětem odpuštění tyto nedoplatky:

penále z dlužného pojistného,

penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení k rozhodnému dni, bylo-li pojistné, které by bylo dlužným pojistným v případě jeho nezaplacení, zaplaceno nejpozději v rozhodný den,

částka exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději v rozhodný den.

Nárok na odpuštění vznikne dlužníkovi tehdy, pokud samotný dluh vznikl do 30. září 2022. Zároveň také musí požádat o odpuštění dluhu a splatit původní dluh v rozhodném období, tedy mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023. Tyto podmínky platí jak při dluzích na dani, tak u dluhů na sociálním pojištění.

Dluhy nad 5000 Kč budou moci dlužníci uhradit ve více splátkách

Při dluzích vyšších než 5000 Kč bude dlužníkům umožněno rozložit si jejich uhrazení do více splátek. Tento limit se týká daňových dluhů i dluhů na sociálním pojištění. V případě jistiny (samotné daně) vyšší než 5 000 Kč bude možné úhradu provést ve 4. splátkách

Automaticky BEZ nutnosti o cokoliv žádat by měly zaniknout nedoplatky fyzických i právnických osob v celkové výši do 1 000 Kč. Tento konkrétní krok je činěn z důvodu úlevy na straně samotného správce daně, jelikož Ministerstvo financí vymáhání těchto „bagatelních pohledávek“ vnímá jako neekonomické.

Co musí dlužník splnit

 • být fyzickou osobou
 • podat žádost správci daně
 • uhradit jistinu (samotnou daň)

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí