I když už nejste partneři, zůstáváte rodiči

Rozpad rodiny může být nesmírně obtížným a emocionálně náročným obdobím, které přináší mnoho změn a může mít negativní dopad především na děti.

S tímto problémem se často setkáváme v naší Občanské poradně Centrum nové naděje, a snažíme se rodičům poskytnout potřebnou pomoc a podporu. Jednou z organizací, kterou s důvěrou doporučujeme, je Edukační centrum Repette z.ú.

 

Cílem organizace Repette je pomoci rodičům zvládnout rozpad rodiny s co nejmenším negativním dopadem na  dítě/děti. Organizace Repette se zaměřuje  na hledání společné řeči mezi rodiči i po rozpadu rodiny, a také na pomoc s každodenním uspořádáním péče o děti v období po rozvodu.

 

Repette   je organizace, která nabízí širokou škálu služeb pro rodiny v rozpadu. Mezi jejich nabídkou najdete:

 

Transformativní mediaci: poskytování mediačních služeb, které pomáhají rodičům najít společné řešení a dohodu ve prospěch dítěte.

 

Transformativní koučink: možnost individuálních koučingových sezení, které pomáhají rodičům překonat obtíže spojené s rozpadem rodiny a zvládnout emocionální aspekty této situace.

 

Terapie: poskytování terapeutické podpory v podobě individuální, párové a rodinné terapie, která pomáhá rodičům,  ale i dalším členům rodiny zvládat náročné období rozvodu.

 

Edukaci metodou „Sdíleného rodičovství“: Pomocí této metody se rodiče učí, jak společně a harmonicky komunikovat i po rozvodu, s důrazem na potřeby dětí.

Organizace Repete spolupracuje z Okresním soudem ve Frýdku.Místku.  Od 1. 4. 2023 doporučuje Okresní soud ve Frýdku-Místu rodičům, kteří procházejí řízením o výkonu rodičovské odpovědnosti, péči, úpravě styku a výživném právě edukaci touto metodou. Principy Sdíleného rodičovství se zaměřují na zmírnění negativních dopadů rozpadu rodiny na dítě.

 

Cílem je podpora rodičů při nalezení vlastního řešení situace, převzetí odpovědnosti za budoucnost dítěte a snížení zásahu státu do rodiny. Skupinová edukace vede k uzavření dohody rodičů o poměrech dítěte, která má přednost před rozhodnutím soudu.

 

Po absolvování edukace obdrží rodiče Certifikát o absolvování, který předloží na jednání soudu. Soud tuto účast na edukaci hodnotí jako projev zájmu o smírčí řešení situace v nejlepším zájmu dítěte.

 

Tyto edukace se konají v budově Okresního soudu ve Frýdku-Místku a v prostorách Magistrátu města Třince, nejbližší  termíny pak najdete  zde.  Je nutné se předem přihlásit pomocí online formuláře PŘIHLÁŠKA EDUKACE nebo kontaktovat pracovníky Edukačního centra Repette, z.s., na čísle +420 732 507 221 nebo emailem na edukace@repette.cz

 

Pro koho jsou služby určeny?

 

Služby poskytujeme rodičům v situaci rozpadu rodiny s trvalým pobytem ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Třinci, Jablunkově a všech přilehlých obcích.

Díky projektu "Podpora rodin v rozpadu v soudním regionu Frýdek-Místek" jsou služby pro klienty poskytovány BEZPLATNĚ.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí