Jak postupovat při vystěhování problémového nájemníka?

Pokud se nájemník nemá k odchodu z bytu, tak je několik možností, jak se domoci jeho vystěhování.

Samotné uplynutí nájemní smlouvy ještě nemusí automaticky znamenat, že se nájemník do určeného data odstěhuje. Někteří dokonce v bytě zůstávají, aniž by komunikovali s majitelem či platili nájemné.

 
V těchto případech ovšem nemůže majitel bytu přijít a nájemníka jednoduše "vyhodit na ulici". Je nutné dodržet určitý postup, aby bylo vše provedeno podle zákona.
Postup je následující:
  • nejprve je nutné písemně vyzvat nájemce k vyklizení bytu;
  • potom je potřeba podat žalobu na vyklizení bytu k soudu a na jejím základě soud potvrdí, zda existují důvody pro vyklizení bytu;
  • a pokud rozsudek nabyde právní moci (nájemce se neodvolá, popř. neuspěje ani s odvoláním), je možné podat návrh na výkon rozhodnutí, kdy soud vyklizením bytu pověří exekutora.
  • Exekutor následně vyzve nájemce, aby byt vyklidil, a stanoví mu k tomu lhůtu. Pokud ani v této lhůtě nájemce byt řádně nepředá, přistoupí se k vyklizení bytu za přítomnosti exekutora.
 
 Vyklizení samotné ovšem provádí pronajímatel, resp. jím najatá osoba. Vyklizené věci je rovněž pronajímatel povinen uskladnit a umožnit bývalému nájemci si je vyzvednout.
 
Pokud majiteli bytu vzniknou náklady spojené s vystěhováním nájemce, tak je může následně vymáhat (zpravidla soudní cestou).

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí