Milostivé léto se bude opakovat od září do listopadu a umožní splatit dluh bez úroků

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce Milostivé léto.

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce Milostivé léto. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září opět po dobu 3 měsíců. V tomto období budou moci dlužníci splatit exekuce bez úroků. Bude možné splatit pouze původní jistinu svého dluhu (původní nezaplacenou částku) a poplatek exekutorovi. Následně bude exekuce ukončena.

 

Oproti minulému milostivému létu bylo schváleno několik novinek, toto jsou některé z nich:

  • Toto milostivé léto se týká exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem.
  • Paušální náhrada exekuce činí 1 500 korun bez DPH.
  • Soudní exekutor má povinnost dlužníkovi do 15 dnů odpovědět na dotaz ohledně výše původní jistiny.

Jaké dluhy spadají do Milostivého léta?

Podle návrhu zákona, který schválila 18. května vláda, půjde institut Milostivého léta využít, pokud je v roli oprávněného (tedy v roli věřitele):

Česká republika,

územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,

státní příspěvková organizace,

státní fond,

veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

dobrovolný svazek obcí,

regionální rada regionu soudržnosti,

příspěvková organizace územního samosprávného celku,

ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

státní podnik nebo národní podnik,

zdravotní pojišťovna,

Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

Co musíte udělat, pokud budete chtít Milostivé léto využít?

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh tzv. jistinu na kterou je vedena exekuce a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle tohoto zákona, tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

Aby zákon vstoupil v platnost, musí jej ještě odsouhlasit sněmovna, senát a podepsat prezident.

Pokud budete chtít institut Milostivého léta využít a nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí