Nezabavitelná částka příjmů v roce 2023

Po sérii mimořádných navýšení v r. 2022 došlo od 1.1.2023 opět ke zvýšení nezabavitelné částky, kterou nelze dlužníkovi srazit z jeho příjmu v průběhu insolvenčního řízení.

Kolik tedy činí nezabavitelná částka v tomto roce?

Základní nezabavitelná částka na povinného se určí jako 2/3 součtu životního minima jednotlivce, které se navýšilo z dosavadní částky 4.620,- Kč na částku 4.860,- Kč a normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce, které se zvyšují z dosavadní částky 10.185,- Kč na částku 15.597,- Kč.

 

Od 01.01.2023 je tedy základní nezabavitelná částka ve výši 13.638,- Kč (jen pro srovnání byla tato částka k 01.01.2021 ve výši 7.872,75 Kč). Na každou vyživovanou osobu se stanoví nezabavitelná částka jako 1/3 základní nezabavitelné částky tj. 3.409,50 Kč.

Toto navýšení se dotkne jak věřitelů, neboť jejich pohledávky budou z provedených srážek z příjmů dlužníků uspokojovány v nižší míře, ale také samotných dlužníků. Pro některé dlužníky se tak může stát oddlužení obtížněji dostupné, jelikož pro splnění vstupu do oddlužení budou muset dosahovat vyšších příjmů.

 

Tyto dopady by mohla částečně zmírnit připravovaná novela insolvenčního zákona, jejímž předmětem je zejména zkrácení doby oddlužení z 60 měsíců na 36 měsíců u všech dlužníků.

 

Příklad výpočtu srážky ze mzdy

 

Čistá mzda zaměstnance činí 28 786 Kč. Má manželku a dvě děti.

Zaměstnanec má nařízeny následující srážky ze mzdy: Exekuční příkaz – nepřednostní pohledávka ve výši 45 000 Kč (doručeno prvnímu plátci mzdy v roce 2012) a výkon rozhodnutí soudu ve výši 28 589 Kč (přednostní pohledávka doručena prvnímu plátci mzdy v roce 2015).

Nezabavitelná částka: 23 867 Kč (na povinného 13 638 + 3 vyživované osoby, tj. 3 × 3409,50 Kč).

Rozdíl: 28 786 – 23 867 = 4919 Kč

Rozdíl je nižší než jeden a půl násobek základní nezabavitelné částky, tj. 30 685,50 Kč. Budeme tedy dále pracovat pouze se třemi třetinami bez plně zabavitelného zbytku, tj. 4919/3 = 1639 Kč (+ 2 Kč ze zaokrouhlení).

  • 1. třetina zbytku mzdy 1639 Kč = dle pořadí nepřednostní pohledávka (paušální náhradu si zaměstnavatel uplatnit nemůže)
  • 2. třetina zbytku mzdy 1639 Kč = jediná přednostní pohledávka
  • 3. třetina zbytku čisté mzdy 1639 + 2 Kč = zaměstnanec

Na exekuce bude použito 2× 1639 Kč (přednostní i nepřednostní pohledávka), zaměstnanci bude ponecháno  25 508 Kč (23 867 Kč + 1639 Kč + 2 Kč).*

 *Zdroj -  www.podnikatel.cz

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí