Novela Zákona o matrikách

Zavedení matričního informačního systému, možnost uzavřít registrované partnerství na kterémkoli matričním úřadu, určení otcovství tzv. trojdohodou na matričním úřadu či posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen. Tyto a další novinky přinese novela zákona o matrikách, kterou 12. dubna 2023 schválila vláda.

·       Zavedení centrálního matričního informačního systému eMatrika. Systém, který bude propojen s dalšími informačními systémy veřejné správy, budou využívat všechny matriční úřady a určené zastupitelské úřady v zahraničí. Uvedení eMatriky do provozu je plánováno na 1. leden 2027.

·       Prohlášení o vstupu do partnerství bude nově možno na základě žádosti učinit na kterémkoli vhodném místě a v kteroukoli vhodnou dobu ve správním obvodu příslušného matričního úřadu, jako je tomu u klasických svateb.

·       V oblasti rodinného práva bude možno nově nejen před soudem jako dosud, ale i před matričním úřadem určit otcovství tzv. trojdohodou neboli souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce. Rovněž budou posílena práva dětí při rozhodování o změnách jejich jmen, a to snížením věkové hranice ze stávajících 15 na 12 let, od které je vyžadován jejich souhlas. Také bude možné nově do matriční knihy zapsat i zdrobnělá či domácká jména. Návrh zákona počítá s tím, že tyto novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí