NOVINKY V ROCE 2024 NA ÚŘADU PRÁCE

Přinášíme Vám novinky, co se změnilo na úřadech práce v oblasti vyplácení dávek státní sociální podpory a v oblasti vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Státní sociální podpora

Od 1.1. 2024 došlo ke zkrácení lhůty v rámci řízení o dávkách státní sociální podpory. Nyní můžete uplatnit námitky ve lhůtě 15 dnů.

Další změnou v této oblasti, která si klade za cíl zrychlit a zjednodušit řízení, je že nyní mají dodavatelé plynu a elektřiny povinnost doručit na výzvu Úřadu práce potvrzení o výši nákladů za plyn a elektřinu, které zaplatila v rozhodném období oprávnění osoba.

V rámci digitalizace je možno nově zažádat si o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě on-line a to prostřednictvím klientské zóny Jenda.

 Rovněž v rámci digitalizace lze podat žádost o důchod on-line na E Portálu České správy sociálního zabezpečení.

V rámci Státní sociální podpory je vyplácen Rodičovský příspěvek – ten byl navýšen na 350 000 Kč (u vícerčat na 525 000 Kč). Toto platí u dětí, které se narodí od 1. ledna 2024, nebo které budou od tohoto dne svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů.  Maximální doba pobírání rodičovského příspěvku se zkrátila do 3 let věku dítěte.

Zaměstnanost

Od 1. ledna 2024 se zpřísnily podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnaností, a to u opakovaných evidencí. 

Od letošního roku se nově podpora vyplácí od prvního dne bez ohledu na předchozí finanční vyrovnání. Pokud tedy zaměstnanec dostane od zaměstnavatele odstupné, tak čerpání probíhá hned od prvního měsíce.

Nejvýznamnější změnou je čerpání podpory při opakované evidenci. V případě uchazeče o zaměstnání s nevyčerpanou podpůrčí dobou, může podporu dostávat od začátku až po odpracování nejméně šesti měsíců. Při odpracování kratší doby vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu.

Pokud uchazeč podporu dočerpal (dostával ji po celou podpůrčí dobu – tedy pět, osm nebo jedenáct měsíců podle věku), může ji znovu dostávat až po odpracování nejméně devíti měsíců. V případě, že nezíská dobu důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí