Novinky v sociální oblasti

Se začátkem roku 2023 vešla v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo např. důchodů.

 Zvýšení životního a existenčního minima

   

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 %. Cílem je rozšíření okruhu

oprávněných osob pro dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi

i navýšení těchto dávek. Existenční minimum osoby bude měsíčně 3 130 Kč, životní

minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč. Částka životního minima osoby, která je

 posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4 470 Kč měsíčně. Částka životního minima

 osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit měsíčně:

 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

 

Sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení

 

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s rostoucími

náklady, je příspěvek na bydlení. V minulých měsících se několikrát zvyšovaly normativy,

naposledy mimořádně od října. Výrazně se zjednodušila administrativa. Od ledna tento

příspěvek projde podle návrhu MPSV několika změnami.

Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku

i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž vyplývá, že některé domácnosti naráží

na strop normativů častěji, než jiné (např. jedno a dvoučlenné domácnosti). Podrobnosti

se můžete dočíst na webu MPSV, kde najdete i nový online formulář.

 

Dávky hmotné nouze

 

Úprava zápočtu příjmů studentů pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi

Navrhovaná úprava, obdobně jako u dávek státní sociální podpory, sjednotí přístup

v zápočtu příjmů studentů také pro účely vyhodnocení nároku na dávky pomoci v hmotné

nouzi. Do započitatelných příjmů se nově nebudou zahrnovat příjmy za práci žáků a

studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, příjmy ze závislé činnosti, jedná-li

se o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání

na střední škole a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřených dětí

v průběhu prázdninových měsíců.

 

Pomoc osobám se zdravotním postižením

 

Zvýšení příspěvku na mobilitu

Příspěvek na mobilitu se zvýší z nynějších 550 na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude

vyplacena automaticky, není tedy třeba o nic žádat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé

dostali poprvé v prosinci 2022.

Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.

 

Další informace najdete v tiskové zprávě MPSV  tisková zpráva  

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí