Od října 2022 se zvyšuje příspěvek na bydlení a příspěvky pro pěstouny a dětí

Na příspěvek na bydlení dosáhne více lidí a zvyšují se také příspěvky pěstounům

Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října 2022 výrazně navýší. Vláda schválila v září 2022 návrh MPSV, který bude mít od října dvojí účinek:

  1. jednak se příspěvek na bydlení výrazně navýší a
  2. na tuto formu pravidelné pomoci dosáhne vyšší počet domácností.

Příspěvek na bydlení je klíčový nástroj podpory, která domácnostem zajistí adresnou a cílenou pomoc v případě, že nebudou zvládat pokrýt ze svého rozpočtu rostoucí náklady na bydlení. Nadále platí, že na příspěvek na bydlení má nárok každý, kdo více než třetinu čistých příjmů (v Praze 35 % a jinde v ČR 30 %) vynakládá na bydlení, tedy především energie a vytápění, služby a nájem. O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení nebo hypotéka. Ta se však nezapočítává jako náklad na bydlení. Od října 2022 se normativní náklady zvyšují o následující částky:

 

1) U bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy: 

Počet osob         Navýšení měsíčních nákladů

Jedna                                  4.500

Dvě                                      4.500

Tři                                         2.500 

Čtyři a více                         2.500

 

2) U bydlení v družstevních bytech a v bytech vlastníků:

Počet osob         Navýšení měsíčních nákladů

Jedna                                 2.500

Dvě                                     2.500

Tři                                        2.000

Čtyři a více                        2.000

Vše o příspěvku a žádost zde: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni

 

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče se od října 2022 zvýší

Příspěvky pro pěstouny a děti, které vyrůstají v náhradních rodinách, se od začátku října 2022 zvýší. Vládní nařízení počítá s tím, že o 27 % vzroste příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, vzroste o 35 %. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo poručenské péče, se zvýší o 15 %.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte O 27 % se zvýší měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Jde o dávku pěstounské péče, která v praxi nahrazuje výživné. Je daná fixními částkami podle věku a zdravotního znevýhodnění dítěte.

 

Věk dítěte     Současná výše     Po zvýšení o 27%

Do 6 let             4.950                  6.290

6-12 let              6.105                   7.750

12-18 let             6.985                  8.870

18-26 let            7.260                  9.220

 

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou dávkou, která slouží na nákup potřebného vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské, předpěstounské či poručenské péče. Výše příspěvku se zvyšuje o 35%.

 

Zaopatřovací příspěvky pomáhají mladým lidem v období, kdy například ještě studují, a přitom už jsou už zletilí. Mohou je čerpat ale nejvýše do věku 26 let. Od ledna 2022 zmírňují jejich nepříznivou sociální situaci poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí plné svéprávnosti. Dosud pravidelná dávka činila za splnění určitých podmínek 15 000 Kč měsíčně. Nyní se bude zvyšovat o 15 % na 17 250 Kč. V rámci přechodného období do konce roku 2027 si mohou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo dál čerpat pěstounské dávky. Po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají mladí lidé také nárok na jednorázový příspěvek, který náleží při ukončení nezaopatřenosti (studia) ve výši 25 000 Kč. Ten se nyní se zvyšuje na 28 750 Kč.

Vše o příspěvcích pro pěstouny zde: https://www.mpsv.cz/davky-a-prispevky#pestounska-pece

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí