Snadnější přístup k sociálním dávkám

Poslanecká sněmovna schválila usnadnění přístupu k dávkám.

Poslanecká sněmovna schválila usnadnění přístupu k dávkám.

Jedná se o vládní návrh novely zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi, který má za cíl:

  • zjednodušit administrace příspěvku na bydlení,
  • zvýšit flexibilitu čerpání rodičovského příspěvku,
  • zpřesnit podmínky pro dávku mimořádné okamžité pomoci.

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě či rodinám při úhradě nákladů souvisejících s bydlením.  

Žádost se nyní musí podat 1x ročně, následně každé čtvrtletí osoba dokládá náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Toto by se nyní mohlo změnit“

  • Novela navrhuje přiznávat příspěvek na bydlení na dobu neurčitou, navíc skutečnosti rozhodující, zda máte na dávku nárok a v jaké výši, budou povinně dokládány jen 1x za půl roku. 

V případě rodičovského příspěvku   dojde ke zvýšení její limitace z původních 10000 Kč nově na 13000 Kč.

A jaké změny se předpokládají u dávky mimořádné okamžité pomoci? 

Mimořádná okamžitá pomoc je v zásadě jednorázovou a nenárokovou dávkou, která má pomoci osobám v hmotné nouzi, pokud se dostanou do jedné z nepříznivých situací uvedených v zákoně. 

  • Návrh novely tento výčet situací rozšiřuje (pro představu se jedná o živelné pohromy nebo nově události, které nešlo předvídat a v jejím důsledku hrozí osobě například ztráta bydlení).
  • Dále se prodlužuje délka rozhodného období, ve kterém je žadatelova situace o dávku hodnocena, kdy k aktuálnímu kalendářnímu měsíci se přičítají další 3 předcházející měsíce.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí