Snazší placení poplatků přes on-line portál

Obyvatelé Frýdku-Místku mohou uhradit poplatky snadněji a z pohodlí domova.

Obyvatelé Frýdku-Místku si mohou ušetřit osobní návštěvy magistrátních pokladen či pošt kvůli placení poplatků např. za odpad či psy. Možnost platby elektronickou cestou je nyní ještě snažší, protože  zde není nutnost registrace.

Občané a občanky města  tak nemusí chodit platit poplatky za odpady, za psy, fyzicky na pokladnu. Na platebním portále města https://www.uradfm.cz/zpo/platby  tak občané a občanky jednoduše poplatek zaplatí bez registrace, buď kartou, nebo formou bankovního převodu pomocí QR kódu. U poplatku za komunální odpad je nutné pouze zadat své rodné číslo (bez mezer a bez lomítka) a systém vyhledá zda je osoba vedena jako plátce, poplatník nebo je kombinací obou variant. Dále je pouze potřeba vyplnit e-mail, na který má přijít potvrzení o platbě. Následně se zobrazí příslušná data k zaplacení.

Při poplatku za psa je opět potřeba zadat rodné číslo (bez mezer a bez lomítka) nebo variabilní symbol, který chcete zaplatit. Dále je potřeba vyplnit email, na který má přijít potvrzení o platbě. Systém vyhledá zde eviduje dlužnou částku a zobrazí ji k zaplacení.

 

Poplatky je možno také zaplatit:

  • prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (pro osoby, které si zřídily přístup prostřednictvím internetového portálu statutárního města Frýdek-Místek)
  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době platných pokladních hodin v pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku v ul. Radniční 1148 a v ul. Politických obětí 2478, v přízemí
  • převodem na bankovní účet města, vedený u Komerční banky a. s., číslo účtu je 19-3767000237/0100 a variabilní symbol je pro každého občana konkrétní přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné (mění se pouze v případě nahlášené změny)
  • prostřednictvím SIPO
  • prostřednictvím poštovní poukázky

Základní sazba na občana je 696 Kč za kalendářní rok. Osoby starší 70 let mají nárok na úlevu a poplatek jim je snížen na 348 Kč za kalendářní rok. Děti do 6 let zůstávají od platby za odpad osvobozeny i nadále.

Platbu lze hradit už od ledna roku 2023, poslední možné datum úhrady je pak 31. 5. 2023 při jednorázové úhradě.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí