Změny 2024

Pozor na změny v roce 2024! Rok 2024 s sebou přináší spoustu změň. Pojďme se podívat na některé z nich.

Zásadní změnou pro všechny dlužníky je snížení nezabavitelné částky.  Nezabavitelná částka 2024 pro dlužníka klesla na 12 705 Kč. Oproti loňsku je to o 933 Kč méně. U každé vyživované osoby v domácnosti činí nezabavitelné minimum nově 3 176 Kč, což je o 234 Kč na osobu méně než v roce 2023. Zároveň limitní částka, nad kterou lze výplatu plně zabavit, poklesla na 28 585,50 Kč.

Jednou z dalších oblastí změn je Státní sociální podpora. Změny v této oblasti se týkají přímo řízení o dávkách státní sociální podpory, které má být zjednodušeno a zrychleno. Tady upozorňujeme, že dochází ke zkrácení lhůty pro uplatnění námitek, z původních 30 dnů na 15 dnů. Námitky v rámci řízení tedy můžete podat pouze do 15 dnů.  Zjednodušení řízení je díky nové povinnosti dodavatelů plynu a elektřiny na základě výzvy Úřadu práce doručit potvrzení o výši nákladů za plyn a elektřinu v rozhodném období oprávněné osoby.  Účinnost nastala 1. ledna 2024.

Z dávek Státní sociální podpory od 1. ledna 2024 došlo k navýšení rodičovského příspěvku, z původních 300 000 Kč na 350 000 Kč (u vícerčat ze 450 000 na 525 000 Kč). Toto navýšení je platné u dětí, které se narodí od 1. ledna 2024, nebo které budou svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů.  Zkracuje se nově také doba pobírání rodičovského příspěvku a to do 3 let věku dítěte.

Podstatné změny nastaly také v daních – nastaly změny v sazbách DPH a v daňových slevách.

Základní výše DPH zůstává jako doposud 21 %. Nově se sem zařadí prodej nealkoholických nápojů i čepování piva, dovoz řezaných květin, sběr a zpracování komunálního odpadu, služby kadeřníků a holičů, umělecké honoráře, úklid v domácnostech a opravy bot, oblečení a jízdních kol.

Oproti tomu snížená sazba DPH je nově stanovena na 12 %. Pro některé produkty a služby se jedná o snížení (potraviny, stavební práce, zdravotnické potřeby, krmivo pro zvířata a pohřební služby). Pro zbylé kategorie tato změna představuje zvýšení snížené sazby z původních 10 %. Sem se řadí především léky včetně kojenecké výživy, dodávky tepla, vodné a stočné, ubytovací služby, MHD, stravovací služby, noviny, časopisy a vstupenky na kulturu a sportovní akce.

Nově jsou od DPH zcela osvobozeny knihy.

Od ledna 2024 se plošně ruší vybrané stávající daňové slevy, a to sleva za školkovné a daňová sleva na studenta. V obou případech se rozhodnutí opírá o argument, že tuto slevu neuplatňovaly nízkopříjmové skupiny obyvatel, a proto tato daňová úleva postrádala účinnosti. 

Podstatné změny dozná i možnost daňové slevy na vyživovanou manželku. K této oblíbené slevě nově přibývá významná podmínka pro uplatnění. Nárok totiž vzniká pouze v případě, že poplatník žije v jedné domácnosti s manželkou a dítětem do 3 let věku.

Občanská poradna Centrum nové naděje

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí